zloof-זלוף
English
!הרשם והתחל לשחק
!הרשם והתחל לשחק
:אימייל :סיסמה
התחבר
?שכחת סיסמה
סגור
:הרשמה למשחק
1/3 :שלב
:בחר את שם העיר שלך פנוי שם המשתמש תפוס אנא בחר שם אחר שם המשתמש חייב להיות באנגלית שם המשתמש חייב להיות יותר מ4 ספרות
המשך
הסיסמה צריכה להיות בין 5-11 אותיות באנגלית
כל משתמש יכול לפתוח רק עיר אחת
האימייל כבר קיים במערכת
תוכל לעשות שחזור אימייל והלכנס
הסיסמה לא נכונה
תוכל לעשות שחזור סיסמה
.השם משתמש צריך להיות באנגלית
.שם המשתמש תפוס
.אנא בחר שם אחר
.הסיסמה שגויה
השם משתמש והסיסמה צריכים להיות
.עם 4 אותיות לפחות
האימייל כבר קיים במערכת
השחקן שלך כבר אושר
אתה יכול להתחבר
סגור
זהו שחזור סיסמה לעולם 4.
אנחנו נשלח לך סיסמה חדשה. היא תופעל ברגע שתאשר את הקבלה שלה.
:דוא"ל
אשר
האימייל לא קיים במערכת
ניתן לבצע פעולה זו עד 5 פעמים ביום. תנסה מחר שוב פעם
הסיסמה צריכה להיות בין 5-11 אותיות באנגלית
כל משתמש יכול לפתוח רק עיר אחת
האימייל כבר קיים במערכת
תוכל לעשות שחזור אימייל והלכנס
הסיסמה לא נכונה
תוכל לעשות שחזור סיסמה
.השם משתמש צריך להיות באנגלית
.שם המשתמש תפוס
.אנא בחר שם אחר
.הסיסמה שגויה
.ניתן לשחזר את המייל עד שלושה פעמים